Các “chế tạo gia nhí” sẽ được giải phóng sức sáng tạo không giới hạn của mình qua mini event tuần này tại Just Kids. Trẻ sẽ được thỏa sức tưởng tượng và rèn luyện khả năng kiên nhẫn, khéo léo thông qua các mô hình giấy 3D.